O nás

Slovenská komora spotrebiteľských organizácii (SKSO) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje spotrebiteľské organizácie. Členmi komory sú občianske združenia s predmetom činnosti ochrana spotrebiteľov.

Pôvodne nebolo cieľom SKSO priamo chrániť spotrebiteľov, ale iba združovať spotrebiteľské organizácie a poskytovať im podporu. Na základe dodatku k stanovám z apríla 2019 je však už aj SKSO spotrebiteľskou organizáciu založenou na ochranu spotrebiteľov a presadzujúcou ich individuálne aj kolektívne spotrebiteľské práva

Cieľom SKSO je tiež zriadiť mediačné centrum a stály spotrebiteľský rozhodcovský súd.

Členmi SKSO sú

 • Spotrebiteľské Centrum, občianske združenie, IČO 42249708,
 • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, občianske združenie, IČO 42088453,
 • Úžera.org, občianske združenie, IČO 42259061,
 • Združenie Brániť sa oplatí – BSO, občianske združenie, IČO 42379083,
 • Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, občianske združenie, IČO 42176778,
 • ZDRUŽENIE OBČIANSKOPRÁVNEJ OCHRANY SPOTREBITEĽA, občianske združenie, IČO 42295017,
 • Združenie právnikov Slovenska, občianske združenie, IČO 42409993,
 • Nestrácaj nádej, občianske združenie, IČO 42340179,
 • Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa OFS, občianske združenie, IČO 42205735,
 • Združenie na ochranu práv občana – AVES, občianske združenie, IČO 50252151,
 • Združenie – Pomoc a ochrana spotrebiteľa “POS”, občianske združenie, IČO 42343828,
 • “Spotrebiteľ n.o.”, v anglickej mutácii: “Consumer NGO”, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 51140748,
 • Asociácia užívateľov služieb, občianske združenie, IČO 37997955.

ikona
Prihláška za člena SKSO (dokument DOC)

Orgány SKSO