Podpredsedníčka SKSO na konferencii Spotrebiteľ v roku 2016

Podpredsedníčka Slovenskej komory spotrebiteľských organizácii a zástupkyňa slovenských spotrebiteľských organizácii v Európskej poradnej skupine spotrebiteľov * Petra Vargová Čakovská vystúpila na konferencii Spotrebiteľ v roku 2016, ktorá sa konala v Bratislave dňa 15. 2. 2016.

Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Témou konferencie bolo alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov osobitne vo svetle nového zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Petra Vargová Čakovská vo svojom príspevku hovorila o doterajších skúsenostiach s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov v Európskej únii vrátane Slovenskej republiky. Zamerala sa najmä na digitálneho spotrebiteľa.

ikona
Elektronická prezentácia Petry Vargovej Čakovskej k prednáške na konferencii Spotrebiteľ v roku 2016 (PPT súbor 5 MB)

* Európska poradná skupina spotrebiteľov je poradným orgánom Európskej komisie zriadeným rozhodnutím Komisie 2009/705/ES, ktorým sa zriaďuje Európska poradná skupina spotrebiteľov. Európska poradná skupina spotrebiteľov radí Európskej komisii vo všetkých otázkach týkajúcich sa záujmov spotrebiteľov na úniovej úrovni.