Snem 2020

Dňa 7. februára 2020 sa v Bratislave konala v poradí tretia schôdza snemu Slovenskej komory spotrebiteľských organizácii.

Na schôdzi snemu sa zúčastnili zástupcovia šiestich (z trinástich) členských spotrebiteľských organizácii, zástupkyňa nečlenského Združenia občianskej sebaobrany a hosťom, zároveň hostiteľom, bol Michal Horák z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Snem prijal dodatok k stanovám komory, zvolil orgány komory na ďalšie štvorročné obdobie, prijal vyhlásenie – spolu so zúčastneným Združením občianskej sebaobrany – o súčasnom stave ochrany spotrebiteľov na Slovensku a rozhodol o ďalšej schôdzi snemu do 30. septembra 2020, podľa možností ale čo najskôr po tohtoročných parlamentných voľbách.

Na základe rozhodnutia snemu budú od 15. februára 2020 pracovať nové orgány komory v tomto zložení.

Rada:
Roman Jurík, predseda
JUDr. Jana Pajtášová, podpredsedníčka
JUDr. Stanislav Kollár

Kontrolná komisia:
Eva Stupavská
JUDr. Andrea Kanoczová
JUDr. Andrej Cifra

Po redakčnej úprave zverejníme vyhlásenie komory s Združenia občianskej sebaobrany.