Stretnutie spotrebiteľských organizácii

Odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovalo stretnutie spotrebiteľských organizácii. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 22. novembra 2016. O stretnutí informuje na svojom webe aj ministerstvo hospodárstva.