Ustanovujúci snem

Dňa 15. januára 2015 sa v Poprade uskutočnila ustanovujúca schôdza snemu SKSO. Snem je najvyšším orgánom SKSO, v ktorom sú zastúpené všetky členské organizácie SKSO.

Na ustanovujúcej schôdzi snemu sa riešili základné otázky fungovania SKSO. Snem zvolil všetky orgány SKSO a prerokoval činnosť SKSO.

Po rokovaní ustanovujúceho snemu možno konštatovať, že SKSO formálne naplno začala svoju činnosť.